Organizacja wyjazdów w teren i rajdów

  • Organizacja kameralnych wyjazdów w teren (do kilku godzin)
    • Cena 40zł/godz.
  • Przygotowanie Rajdów 1-3 dniowych (prawie wszystkie warunki do uzgodnienia)
    • Cena za konia od 100zł za dobę + koszty noclegów i wyżywienia


27 28 29