Nasza stajnia leży nieopodal Gniezna,
w lasach zwanych Lasami Królewskimi.

Od wielu lat zajmujemy się hodowlą koni, zwłaszcza koników polskich, kuców (sekcje C i D) oraz małych koni.

Głównym naszym celem jest wychowanie koni przyjaznych, chętnych do współpracy,
o dobrych cechach wierzchowych,
przydatnych zarówno do rekreacji jak i sportu.